INFOKIT

INFOKIT ini adalah kompilasi dan perkongsian maklumat berkenaan dengan dunia autisme oleh ahli-ahli atau rakan Autisme Malaysia terutama daripada mereka yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan. INFOKIT ini akan terus dibangunkan dengan pembaikan dan penambahan maklumat dari semasa ke semasa.

 

Akses atau capaian INFOKIT adalah terhad kepada ahli berdaftar. Bagi ahli baru, sila hubungi Pentadbir Web  bagi kemudahan akses.

MENU INFOKIT

No
 Tajuk
 Sumbangan
 1.
 
  1.1
 
  1.2
 
  1.3
 
  1.4
 
  1.5
 
 
 
 
 2.

MENANGANI AUTISME

 
 2.1
Dr. Adibah Ghafar
 2.2
Dr. Adibah Ghafar 
 2.3
Dr. Adibah Ghafar
 2.4
Ms Jouyin Teoh 
 2.5
Pn Azizah 
 2.6
Program Intevensi Awal / Early Intervention Program
 
 2.7
Cikgu Sharifah 
 
 
 
 3.
TIPS MEMBESARKAN ANAK AUTISME
 
  3.1
Ustaz Norakyairee Mohd Raus
  3.2
 
  3.3
 
  3.4
 
  3.5
 
  
 
 
  4.
TIPS PROSEDUR 
 
  4.1
 
  4.2
 
  4.3
 
 
 
 
 5.
 BAKAT INSAN ISTIMEWA AUTISME
 
 5.1
 Bakat Adik Iddin (Akademik)
 
 5.2
 Bakat Adik Umar (Music)
 
 5.3
 Bakat Adik Afif (Lukisan)
 
 5.4

 Tokoh-tokoh luar negara

 
 
 
 
  6.
DIREKTORI BERGUNA  (Sedang dibangunkan)
 
 6.1
Senarai sekolah / tempat asuhan / pendidikan untuk anak autisme
 
 6.2
Senarai tempat menyediakan OT & ST
 
 6.3
Senarai doktor gigi yang autism friendly 
 
 6.4
Senarai persatuan atau pusat khidmat berkaitan Autisme
 
 6.5
Senarai filem berkaitan Autisme 
 
 6.6
Kedai-kedai menjual alat pembelajaran autisme 
 

SYARAT PENGGUNAAN

Dalam membangunkan kandungan INFOKIT ini, pihak Persatuan Autisme Muslim Malaysia berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan maklumat yang benar dan tepat. Walaubagaimana pun, Persatuan tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kerugian yang dialami oleh ahli dalam menggunakan kandungan Infokit ini.

 

HAKCIPTA

Segala hak cipta INFOKIT ini adalah milik Autisme Malaysia. Sebarang peniruan atau pengunaan tidak sah adalah dilarang.